शिर्डी :- श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीचे वतीने श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दीचे नियोजनाचे दृष्‍टीने विविध प्रकल्‍पाची कामे हाती घेण्‍यात आली असून मंदिर परीसरातील ग्रॅनाईट फ्लोरींगचे काम सोमवार दि.१७ जुलै, २०१७ रोजी सुरु करण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती संस्‍थानच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दिली.

     श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दीच्‍या नियोजनाबाबत शिर्डीतील ग्रामस्‍थांनी केलेल्‍या मागण्‍यांबाबत श्रीमती अग्रवाल यांचे अध्‍यक्षतेखाली संस्‍थानच्‍या सभागृहात बैठक आयेाजित करण्‍यात आली होती. या बैठकीस संस्‍थानचे उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर, कार्यकारी अभियंता आर.एस.घुले, प्रशासकीय अधिकारी सर्वश्री सुर्यभान गमे, उत्‍तम गोंदकर, दिलीप उगले, अशोक औटी, मुख्‍य लेखाधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकारी बाबासाहेब घोरपडे, उपकार्यकारी अभियंता रघुनाथ आहेर, संरक्षण अधिकारी मधुकर गंगावणे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

     याप्रसंगी श्रीमती अग्रवाल म्‍हणाल्‍या, श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था, शिर्डीचे अध्‍यक्ष डॉ.सुरेश हावरे व व्‍यवस्‍थापन समितीने ग्रामस्‍थांच्‍या मागण्‍यांबाबत सकारात्‍मक निर्णय घेतलेले आहे. श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दी  नियोजनाचे दृष्‍टीने ०१ ऑक्‍टोबर, २०१७ रोजी मा.मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्‍ते शताब्‍दीचे ध्‍वजारोहण होईल तर दि.१५ ऑक्‍टोबर, २०१७ रोजी शिर्डी नगरपंचायत, ग्रामस्‍थ व श्री साईबाबा संस्‍थान यांचे संयुक्‍त विद्यमाने आंतरराष्‍ट्रीय साई मॅरेथॉन स्‍पर्धा आयोजित करण्‍यात आलेली आहे. साईभक्‍तांना सुखकर दर्शन मिळावे याकरीता नवीन दर्शनबारी प्रकल्‍प  उभारणेकामी निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही चालू असून दर्शनरांगेचा कन्‍सल्‍टंट नेमणूक निश्चित झाली असून जुने प्रसादालय इमारत पाडण्‍याची निविदा उघडण्‍यात आली आहे. श्री साईबाबा हॉस्पिटलच्‍या सी.टी.स्‍कॅन व एम.आर.आय.मशिनच्‍या खरेदीकरीता तिस-यांदा निविदा मागविण्‍यात आल्‍या असून एका महिन्‍यात याकामी वर्क ऑर्डर देण्‍यात येईल. श्री साईनाथ रुग्‍णालयाच्‍या तिस-या मजल्‍याचे कामाचे टेंडर उघडण्‍यात आले आहे. नगर मनमाड रस्‍त्‍यावर दोन्‍ही बाजूस आकर्षक कमानी उभारण्‍याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत लवकरात लवकर करण्‍यात येईल.

     श्री साईबाबा समाधी शताब्‍दीच्‍या निमित्‍ताने वर्षभरातील प्रत्‍येक महिन्‍यात नामवंत कलाकारांच्‍या साई भजन संध्‍याचे आयोजन करण्‍यात येणार आहे. तसेच संपुर्ण वर्षभर मोफत प्रसाद भोजन व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे. ट्रॅफीक मॅनेजमेंटसाठी नगर मनमाड रस्‍त्‍याचे डिव्‍हायडरचे काम व सुशोभिकरण सुरु करण्‍यात आले असून स्‍काय वॉकचा प्रस्‍ताव शासन मान्‍यतेसाठी पाठविला आहे. मंदिर परीसरात २३३ एल.जी.एल.ई.डी.टी.व्‍ही. लावण्‍याच्‍या कामाची वर्कऑर्डरची कार्यवाही दि.१७ जुलै, २०१७ च्‍या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर करणेत येईल. किराणा, भाजीपाला आणि ८०० विविध प्रकारच्‍या औषधांच्‍या खरेदीबाबत १७ जुलैच्‍या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर कार्यादेश देण्यात येईल. साईबाबांच्‍या मुळ पादुका देशातील विविध राज्‍यातील शहरात नेण्‍यात येतील व याकामी स्पेशल वातानुकूलीत बस खरेदी करण्‍यात येणार आहेत. तथापि सुरक्षेच्‍या कारणास्‍तव परदेशात ग्रामस्‍थांनी सुचविल्‍याप्रमाणे चांदीच्‍या पादुका नेण्‍याबाबतचा निर्णय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत घेण्यात येईल. शिर्डीतील सर्व चौकांचे व रस्‍त्‍यांचे सुशोभिकरणाचा प्रस्‍ताव नगरपंचायतीने तयार करुन संस्‍थानकडे सादर करावा व त्‍यासाठी संस्‍थानमार्फत निधी उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येईल. संस्‍थान हॉस्पिटल, शहरातील विविध रस्‍ते व मंदिर परीसरात सर्व ठिकाणी सी.सी.टी.व्‍ही. कॅमेरे बसविण्‍याबाबत प्रकल्‍प सल्‍लागार नियुक्‍त करण्‍याची निविदा प्रक्रिया शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत तातडीने पुर्ण करण्याच्या सूचना मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिनांक 06 जुलै 2017 रोजीच्या बैठकीत दिलेले आहेत. अंतिम टप्‍प्‍यात असून सदर प्रकल्‍प संस्‍थानमार्फत तातडीने पुर्ण करण्‍यात येईल. साईबाबा संस्‍थानव्‍दारे वरीष्‍ठ महाविद्यालय सुरु करण्‍यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाराष्‍ट्र शासनाकडे प्रस्‍ताव सादर करण्‍यात आला आहे.

     श्री साईबाबा संस्‍थान व शिर्डी नगरपंचायतीच्‍या वतीने एकत्रित घनकचरा प्रकल्‍पासाठी निविदा प्रसिध्‍द करण्‍यात आली असून ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पुर्ण करुन घनकचरा प्रकल्‍प उभारण्‍याची कार्यवाही पुर्ण करण्‍यात येईल. शताब्‍दी महोत्‍सवासाठी केंद्र सरकार व राज्‍य सरकार यांचेकडे जास्‍तीत जास्‍त निधी मिळविण्‍यासाठी व्‍यवस्‍थापन समितीचे अध्‍यक्ष डॉ.सुरेश हावरे व व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्‍न करण्‍यात येईल असे श्रीमती अग्रवाल यांनी सांगितले.

 

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीच्या श्रीगुरुपौर्णिमा उत्सवात गेल्या 30 वर्षापासून सलग निशुल्क विद्युतरोषणाई करणाऱ्या श्री साईराज डेकोरेटर्स, मुंबईच्या श्री.अनिल गांगरकर व इतरांचा सत्कार करताना संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल. यावेळी उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर, मुख्यलेखाधिकारी बाबासाहेब घोरपडे, प्रशासकीय अधिकारी सर्वश्री सुर्यभान गमे, उत्तमराव गोंदकर, अशोक औटी व विद्युत विभाग प्रमुख विजय रोहमारे आदी उपस्थित होते.

 

शिरडी

    श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या श्री साईबाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ रुग्णालयात डॉक्टरांची निकट लक्षात घेवून 74 वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडीकल स्टाफचे पदे भरणेकामी जाहिरात देण्यात आली होती त्यानुसार 31 वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडीकल स्टाफचे नेमणूकीचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी दिली.

    श्रीमती अग्रवाल म्हणाल्या, श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍था (शिर्डी) च्‍या श्री साईबाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ रुग्णालयात डॉक्टरांची निकट लक्षात घेवून संस्थानच्या व्यवस्थापन समितीने 74 वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडीकल स्टाफचे पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासाठी संस्थानच्या वतीने 67 उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यापैकी 31 वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडीकल स्टाफला नेमणूक आदेश देण्यात आलेले आहे. यामध्ये श्री साईबाबा हॉस्पिटल करीता कार्डीयाक सर्जन, प्लॅस्टिक सर्जन, जनरल सर्जन, आर्थोसर्जन, ज्युनियर रेडीओलॉजिस्ट, ज्युनियर पॅथॉलॉजिस्ट, ज्युनियर मायक्रोबॉयोलॉजिस्ट व निवासी वैद्यकीय अधिकारी अशा 20  पदांचा समावेश आहे.

    तसेच श्री साईनाथ रुग्णालयाकरीता कान-नाक-घसा तज्ञ, जनरल सर्जन, नेत्ररोग तज्ञ, स्त्रिरोग तज्ञ, भुल तज्ञ, आस्थीरोग तज्ञ, सोनोलॉजिस्ट, ज्युनियर पॅथॉलॉजिस्ट व निवासी वैद्यकीय अधिकारी अशा 11 पदांचा समावेश आहे असे श्रीमती अग्रवाल यांनी सांगितले.

 

श्री गुरुपौर्णीमा उत्सवाच्या सांगता दिनी समाधी मंदिरात संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम यांनी पाद्यपूजा केली.

श्री गुरुपौर्णीमा उत्सवाच्या सांगता दिनी गुरूस्थान मंदिरात संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर यांनी सपत्नीक रुद्राभिषेक पूजा केली.

श्री गुरुपौर्णीमा उत्सवाच्या सांगता दिनी काल्याच्या कीर्तनानंतर समाधी मंदिरात दही हंडी फोडण्यात आली.

शिरडी :-
    श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी च्या वतीने आयोजित केलेल्या श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या मुख्य दिवशी राज्यातून व देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लाखो भाविकांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. तर श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या शुभ महुर्तावर पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या हस्ते व संस्थानचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश हावरे यांच्या उपस्थितीत संस्थानला रुपये 25 हजार व त्यापुढील देणगी देणाऱ्या साईभक्तांना 20 ग्रॅम वजनाचे साईपादुका असलेले चांदीचे नाणे देण्याचा शुभारंभ करण्यात आला.
    यावेळी संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, मुख्यकार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, विश्वस्त सर्वश्री सचिन तांबे, प्रताप भोसले, बिपीनदादा कोल्हे, प्रशासकीय अधिकारी उत्तमराव गोंदकर, देणगीदार साईभक्त व कर्मचारी उपस्थित होते. याप्रसंगी पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या हस्ते सर्वप्रथम केनिया येथील देणगीदार साईभक्त सलिम फातिमा फराह यांना श्री साईबाबांच्या पादुका असलेले 20 ग्रॅम वजनाचे चांदीचे नाणे देवून शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्यलेखाधिकारी बाबासाहेब घोरपडे यांनी केले.
    आज उत्सवाच्या मुख्य दिवशी श्री साईसच्चरित या पवित्र ग्रंथाच्या अखंड पारायणाची समाप्ती झाली. या निमित्ताने श्री साईबाबांच्या प्रतिमेची व पोथीची व्दारकामाई मंदिरातून मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणूकीत संस्थानचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश हावरे यांनी पोथी, विश्वस्त सर्वश्री ॲड.मोहन जयकर व प्रताप भोसले यांनी प्रतिमा, विश्वस्त बिपीनदादा कोल्हे यांनी विणा घेवून सहभाग घेतला. यावेळी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, विश्वस्त डॉ.मनिषा कायंदे, सचिन तांबे, संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल, उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामस्थ व साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सकाळी 6.30 वाजता डॉ.सुरेश हावरे यांनी समाधी मंदिरात श्रींची पाद्यपुजा केली. तर सकाळी 7.30 वाजता पालकमंत्री राम शिंदे यांनी सहपत्नीक समाधी मंदिरात श्रींची पाद्यपुजा केली. आज उत्सवाच्या मुख्य दिवशी राज्याचे अदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी श्री साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. दुपारी 4.00 ते सायं.6.00 यावेळेत ह.भ.प.सौ.अंजली श्रीकृष्ण जोशी डोंबिवली यांचे कीर्तन झाले. सायंकाळी 7.00 वाजता श्रींची धुपारती झाली. रात्रौ 07.30 वाजता श्री.निरज शर्मा, दिल्ली यांचा भजन संध्या कार्यक्रम तर रात्रौ 09.00 वाजता श्री.मनिष श्रीवास्तव, लखनऊ यांचा भजन संध्या कार्यक्रम समाधी मंदिराशेजारील स्टेजवर संपन्न झाला. रात्रौ 9.15 वाजता श्रींच्या रथाची गावतून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणूकीत साईभक्त, ग्रामस्थ आणि बँड पथके मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. रात्रौ 11.00 ते पहाटे 5.00 यावेळेत समाधी मंदिरा समोरील स्टेजवर कलाकारांच्या हजेरीचा कार्यक्रम झाला. तसेच आज उत्सवाच्या मुख्य दिवशी रात्रभर मंदिर दर्शनाकरीता खुले असल्यामुळे लाखो भाविकांनी श्रींच्या समाधीचे दर्शनाचा लाभ घेतला.
    उत्सवाच्या सांगता दिनी सकाळी संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम यांच्या हस्ते समाधी मंदिरात पाद्यपुजा व गुरुस्थान मंदिरात रुद्राभिषेक होणार आहे. सकाळी 10.30 वाजता ह.भ.प.सौ.अंजली श्रीकृष्णा जोशी यांचा काल्याच्या किर्तनाचा कार्यक्रम होणार आहे. तर रात्रौ 07.30 वाजता श्रीमती.यु.साई श्रीपदा, हैद्राबाद यांचा भजन सध्या कार्यक्रम व रात्रौ 09.00 वाजता श्री.अवधेश चंदन भारव्दाज, लखनऊ यांचा भजन सध्या कार्यक्रम समाधी मंदिरा शेजारील स्टेजवर होणार आहे.

श्री गुरुपौर्णीमा उत्सवाच्या मुख्यदिवशी अखंड पारायण समाप्तीनंतर श्रींची प्रतिमा, पोथी व विनाची मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणूकीत संस्थानचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश हावरे यांनी पोथी, विश्वस्त सर्वश्री ॲड.मोहन जयकर व प्रताप भोसले यांनी प्रतिमा, विश्वस्त बिपीनदादा कोल्हे यांनी विणा घेवून सहभाग घेतला. यावेळी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, विश्वस्त डॉ.मनिषा कायंदे, सचिन तांबे, संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल, उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामस्थ व साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री गुरुपौर्णीमा उत्सवाच्या मुख्यदिवशी पालकमंत्री राम शिंदे यांनी सहपत्नीक समाधी मंदिरात श्रींची पाद्यपुजा केली.

श्री गुरुपौर्णीमा उत्सवाच्या मुख्यदिवशी सकाळी 6.30 वाजता संस्थानचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश हावरे यांनी समाधी मंदिरात श्रींची पाद्यपुजा केली.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या शुभ महुर्तावर पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या हस्ते व संस्थानचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश हावरे यांच्या उपस्थितीत संस्थानला रुपये 25 हजार व त्यापुढील देणगी देणाऱ्या साईभक्तांना 20 ग्रॅम वजनाचे साईपादुका असलेले चांदीचे नाणे देण्याचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, मुख्यकार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, विश्वस्त सर्वश्री सचिन तांबे, प्रताप भोसले, बिपीनदादा कोल्हे, प्रशासकीय अधिकारी उत्तमराव गोंदकर, देणगीदार साईभक्त व कर्मचारी उपस्थित होते.

गर्दीचे फोटो.

 
शिरडी :-
    श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी च्या वतीने आयोजित केलेल्या श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवास आज उत्साही वातावरणात सुरुवात झाली असून उत्सवाच्या प्रथम दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह जलसंपदा मंत्री गिरिष महान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व पालकमंत्री राम शिंदे यांनी श्रींच्या समाधीचे दर्शन घेतले.
    दर्शनानंतर मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांचा व मान्यवरांचा संस्थानचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश हावरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, मुख्यकार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, विश्वस्त सर्वश्री सचिन तांबे, ॲङमोहन जयकर, प्रताप भोसले, भाऊसाहेब वाकचौरे, बिपीनदादा कोल्हे, विश्वस्त तथा नगराध्यक्षा सौ.योगिता शेळके आदींनी सत्कार केला. यावेळी आमदार सौ.स्नेहलता कोल्हे व आमदार सौ.मोनीका राजळे आदी उपस्थित होते.
    आज उत्सवाच्या प्रथम दिवशी श्रींच्या प्रतीमेची व श्री साईसच्चरित या पवित्र ग्रंथाची मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणूकीत संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम यांनी विणा, विश्वस्त सर्व श्री सचिन तांबे व ॲड.मोहन जयकर यांनी प्रतीमा तर विश्वस्त भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी पोथी घेवून सहभाग घेतला यावेळी संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल, उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामस्थ व साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मिरवणूक व्दारकामाई मंदिरात आल्यानंतर तेथे श्री साईसच्चरित या पवित्र ग्रंथाच्या पारायणाच्या शुभारंभ संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम यांनी प्रथम अध्याय, सौ.सरस्वती वाकचौरे यांनी व्दितीय अध्याय, विश्वस्त तथा नगराध्यक्षा सौ.योगिता शेळके यांनी तृतीय अध्याय, सौ.रुपाली तांबे यांनी चौथा अध्याय व विश्वस्त ॲड.मोहन जयकर यांनी पाचवा अध्याय वाचन करुन केला.
    उत्सवाचे निमित्ताने संस्थानच्या कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल व प्रखर अग्रवाल यांनी समाधी मंदिरात श्रींची पाद्यपुजा केली. दुपारी 12.30 वाजता माध्यान्ह आरती झाली. सायं. 4 ते 6 यावेळेत ह.भ.प.सौ.अंजली श्रीकृष्ण जोशी डोंबिवली यांचे कीर्तन झाले. रात्रौ 7.30 वाजता राम कोठेकर, बुलढाणा यांचा अभंग, भक्तगीते व गीतरामायण हा कार्यक्रम तर रात्रौ 9.00 वाजता व्ही.निवेदीता (श्री.नटेश्वरी फाऊंडेशन ऑफ आर्ट ॲण्ड कलचर, तेलंगणा) यांचा कुचिपुडी नृत्य हा कार्यक्रम समाधी मंदिराशेजारील स्टेजवर संपन्न झाला. रात्रौ 9.15 वाजता श्रींच्या पालखीची गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी संस्थानचे अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्थ व साईभक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
    यावर्षी उत्सवाच्या निमित्ताने तामिळनाडू राज्यातील होसूर येथील दानशूर साईभक्त श्री.एस.देवाराज यांच्या देणगीतून मंदिर व परिसरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली. तर मुंबई येथील साईराज डेकोरेटर्स यांनी मंदिर व परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई केली. तर श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या औचित्यावर आग्रा येथील दानशूर साईभक्त अजय गुप्ता व सौ.संध्या गुप्ता यांनी सुमारे 2 किलो वजनाच्या 48 लाख 58 हजार रुपये किंमतीच्या सोन्याच्या पादुका संस्थानला देणगी दिल्या. तसेच श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या प्रथम दिवशी झारखंडच्या राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी श्रींच्या समाधीचे दर्शन घेतले. तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ.शालिनीताई विखे पाटील, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी अभय महाजन व जिल्हा पोलिस अधिक्षक रंजन कुमार शर्मा आदींनी श्रींच्या समाधीचे दर्शन घेतले.
          उद्या उत्सवाच्या मुख्य दिवशी समाधी मंदिर दर्शनासाठी रात्रभर उघडे राहणार असून श्री साईसच्चरित या पवित्र ग्रंथाच्या अखंड पाराणाची समाप्ती होणार आहे. सायंकाळी 4.00 वाजता ह.भ.प.सौ. अंजली श्रीकृष्णा जोशी यांचा किर्तनाचा कार्यक्रम होणार असून सायंकाळी 7 रात्रौ 07.30 ते 09.00 पर्यंत श्री.निरज शर्मा, दिल्ली यांचा भजन संध्या कार्यक्रम, रात्रौ 09.00 ते 10.30 पर्यंत श्री.मनिष श्रीवास्तव, लखनऊ यांचा भजन संध्या कार्यक्रम समाधी मंदिराशेजारील स्टेजवर होणार आहे. रात्रौ 9.15 वाजता श्रींच्या रथाची गावतून मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. रात्रौ 11 वाजेपासून पहाटे 5 वाजेपर्यंत समाधी मंदिरात विविध कलाकारांच्या हजेरीचा कार्यक्रम होणार आहे.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त श्रींची प्रतिमा, पोथी व विनाची मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम यांनी विणा, विश्वस्त सर्व श्री सचिन तांबे व ॲड.मोहन जयकर यांनी प्रतीमा तर विश्वस्त भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी पोथी घेवून सहभाग घेतला यावेळी संस्थानच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल, उपकार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप आहेर, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामस्थ व साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त अखंड पारायणास सुरवात झाली. यावेळी प्रथम अध्यायाचे वाचन करताना संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त समाधी मंदिरात संस्‍थानच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल व प्रखर अग्रवाल यांनी श्रींची पाद्यपूजा केली.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या औचित्यावर आग्रा येथील दानशूर साईभक्त अजय गुप्ता व सौ.संध्या गुप्ता यांनी सुमारे 2 किलो वजनाच्या 48 लाख 58 हजार रुपये किंमतीच्या सोन्याच्या पादुका संस्थानला देणगी दिल्या. यावेळी संस्थानचे विश्वस्त सचिन तांबे उपस्थित होते.

 श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या प्रथम दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह जलसंपदा मंत्री गिरिष महान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व पालकमंत्री राम शिंदे यांनी श्रींच्या समाधीचे दर्शन घेतले.

श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त तामिळनाडू राज्यातील होसूर येथील दानशूर साईभक्त श्री.एस.देवाराज यांच्या देणगीतून मंदिर व परिसरात फुलांची आकर्षक सजावट.

BACK